Psychotherapie 

 

Wat is psychotherapie?
Psychotherapie is een vorm van hulp bij psychische klachten. De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Het doel van de therapie is om door middel van gesprekken inzicht te krijgen in je problemen, je problemen op te lossen of te verminderen zodat je er minder last van hebt.

Er zijn veel vormen van psychotherapie. Ik gebruik schematherapie, oplossingsgerichte psychotherapie en cognitieve gedragstherapie. Elementen van deze therapievormen gebruik ik bij patronen veranderen.

Verder bied ik zingevingsgerichte psychotherapie. Hieronder geef ik meer informatie over deze methoden.

 

Patronen veranderen:

Als je merkt dat je vastloopt, dat je steeds in bepaalde valkuilen terechtkomt en het moeilijk vindt om dit te doorbreken kan ik je helpen om dit te veranderen. Hierbij onderscheid ik drie stappen:

Verhelderen en inzicht: Het verhelderen en inzicht krijgen in je huidige patroon: wat zijn je triggers? Dit kunnen bepaalde situaties of gedachten zijn, die weer andere gedachten, gevoelens en reacties bij je oproepen. We staan stil bij de verschillende kanten van jezelf die geraakt worden, hoe je ze kan herkennen en wat hun invloed is op je reactie. Doordat je meer inzicht krijgt in je "gewoonte patroon" komt er ruimte om een andere keuze te maken en op een andere manier te gaan reageren.

Hoe mag het worden: We staan stil bij hoe je zou willen reageren in moeilijke situaties of wanneer je last hebt van belemmerende gedachten. Als je erop gaat letten merk je misschien dat de manier waarop je wilt reageren al wel eens (een beetje) aanwezig is. Als het nog niet aanwezig is help ik je er een zo concreet en helder mogelijk beeld te krijgen van hoe het mag worden, zodat je weet waar je naartoe werkt en het beter kunt herkennen wanneer het al meer aanwezig is.

Herkennen en veranderen: Nu je inzicht hebt in je patroon en weet hoe je wilt dat het wordt is het tijd om ermee te gaan werken. Je gaat oefenen met het herkennen van de situaties en gedachten die je belangrijkste triggers zijn. Door te vertragen en als het ware boven de situatie te gaan hangen creëer je keuze ruimte: hoe wil je gaan reageren? Dit lukt natuurlijk niet elke keer en dat hoeft ook niet. Je probeert nieuwe manieren van reageren uit, let op de momenten dat het al meer gaat zoals je wilt. Zo wordt dit geleidelijk aan een nieuwe gewoonte.  

 

Zingevingsgerichte psychotherapie 

Deze nieuwe methode helpt bij het (her)vinden van wat belangrijk voor je is na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen en verlieservaringen. Hierbij kun je denken aan het krijgen van een ziekte, het ziek worden van iemand die je dierbaar is, het verliezen van een naaste, het verliezen van werk of je relatie. Zingeving gaat over wat er voor jou toe doet. Dit ligt niet vast, is uniek voor iedereen en gaat meer over ervaren dan over theoretiseren. Er zijn vier bronnen van zingeving: je persoonlijke geschiedenis, hoe je met moeilijke gebeurtenissen omgaat en bent omgegaan, hoe je je leven vormgeeft en ervaringen.

De behandeling is praktisch en ervaringsgericht. Het is gebaseerd op een protocol en bestaat uit circa 5 sessies van een uur. Elke sessie staat er een bron van zingeving centraal. In de sessies helpen ervaringsoefeningen om meer in contact te komen met wat belangrijk voor je is. Daarnaast ga je na elke sessie met opdrachten aan de slag, die helpen om de bron van zingeving verder uit te werken en te kunnen toepassen in je dagelijks leven.  

Deze methode is een bewerking van de Amerikaanse Meaning Centered Group Psychotherapy van professor W.S. Breitbart en gebaseerd op het werk van Victor Frankl. Zingevingsgerichte psychotherapie kan je helpen om je beter te voelen, anders om te gaan met je klachten en het vinden van nieuw perspectief.

(Bron: "Behandelprotocol zingevingsgerichte groepstherapie voor mensen met kanker" van Dr. N. van der Spek e.a.)

 

Schematherapie
Schematherapie is een therapie die gebruikt wordt voor de behandeling van lang bestaande of steeds terugkerende psychische problemen. Vaak is er sprake van patronen waardoor je steeds tegen bepaalde problemen oploopt. Ik gebruik schematherapie vaak bij terugkerende somberheid of angst, een negatief zelfbeeld, eetproblemen en  persoonlijkheidsproblematiek. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.
(Bron: https://www.schematherapie.nl)

 

Oplossingsgerichte psychotherapie

Oplossingsgerichte psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie met een positieve focus. Het gaat niet alleen over problemen en wat moeilijk is, maar laat je stilstaan bij wat er al (een beetje) goed gaat en wat je sterke kanten zijn. Vanuit deze focus kijken we samen wat belangrijk voor je is en wat je wilt bereiken. Vervolgens kijken we wat ervoor nodig is om dichter bij je doel te komen. De gesprekken worden vaak als steunend en verhelderend ervaren, omdat het gaat over krachten en oplossingen, niet alleen over tekortkomingen en problemen.

(Bron: http://www.oplossingsgericht.nu/methodiek/oplossingsgerichte-therapie/)

 

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie.
In cognitieve therapie onderzoeken we samen welke gedachten vaker voorkomen en welke invloed deze gedachten hebben op hoe je je voelt.  In de behandeling gaan we kijken hoe je anders kunt gaan kijken naar bepaalde zaken en naar jezelf, zodat je je beter kan gaan voelen. Bij gedragstherapie gaat het om wat je doet en hoe je je daarbij voelt. Door het inventariseren van wat je doet en het uitproberen van nieuwe manieren van doen die beter bij je passen kun je je beter gaan voelen.
Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel je manier van denken en interpreteren beïnvloeden, als je doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze therapie vaak gunstige effecten heeft.
(Bron: https://www.vgct.nl/patienteninformatie)

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb